• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Chi tiết cách tính bảo hiểm xã hội năm 2018 - lương hướng

  Discussion in 'Dịch vụ Bất động sản' started by denledoptohcm80125, Jul 9, 2018.

  1. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định luật pháp

   CÁCH TÍNH BẢO HIỂM từng lớp MỘT LẦN THEO QUY ĐỊNH pháp luật Câu hỏi của bạn: Em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 4 năm 2007 đến hết tháng 3 năm 2017 và hiện thời đã nghĩ việc em muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không biết số […]

   Xem thêm: Cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo Luật BHXH 2018 thế nào?

   CÁCH TÍNH BẢO HIỂM tầng lớp MỘT LẦN THEO QUY ĐỊNH luật pháp

   Câu hỏi của bạn:

   Em tham dự bảo hiểm tầng lớp từ tháng 4 năm 2007 đến hết tháng 3 năm 2017 và hiện đã nghĩ việc em muốn hưởng bảo hiểm từng lớp một lần thì không biết số tiền nhận được là bao lăm và có tính trượt giá hay không nhờ luật sư tính giúp em cụ thể :
   Tháng 4/2007 đến tháng 9 năm 2007 là 600000
   Tháng 10/2007 đến 12/2008 là 700000
   Tháng 1/2009 đến tháng 12/2009 là 856000
   Tháng 1/2010 đến tháng 12/2010 là 1049000
   Tháng 1 năm 2011 đến tháng 9/2011 là 1450000
   Tháng 10 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 là 2140000
   Tháng 1 năm 2013 đến tháng 12/2013 là 2515000
   Tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014 là 2890000
   Tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 là 3317000
   Tháng 1 năm 2016 đến tháng 12/2016 là 3745000
   Tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2017 là 4000000
   Trân trọng

   [​IMG]

   câu giải đáp cụm từ luật sư:

   Chào bạn, Luật tinh Quốc xin cảm ơn bạn hả tin cậy và gửi vố hỏi đến phòng chống tham mưu luật pháp qua Email – Luật tuyền Quốc cùng li hỏi ngữ bạn, chúng mình xin tiễn chân ra ý kiến tư vấn như sau:

   Căn cứ pháp lý:

   Bộ luật cần lao năm 2012.
   Nghị toan 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn một mạng nội dung mực Bộ luật lao động 2012
   Luật biểu hiểm xã hội 2014
   Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy toan chi tiết một mạng điều của Luật biểu hiểm tầng lớp bay bảo hiểm tầng lớp bắt.
   am tường tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định một số mệnh điều thứ nghị toan 115/2015
   Nội dung tham mưu :

   trong suốt dài phù hợp bảo hiểm từng lớp một dò ngữ bạn:
   của nhất cần tử thi định bạn hẵng đủ điều kiện hưởng biểu hiểm nguy từng lớp đơn lần chửa?
   Căn cứ theo khoản 1 điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy toan gì huyết một căn số điều hạng Luật bảo hiểm xã hội bay bảo hiểm từng lớp bắt quy toan:

   Điều 8. biểu hiểm nguy từng lớp một dò

   “1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 hạng Nghị định nào là nhưng giàu yêu cầu thì thắng hưởng bảo hiểm tầng lớp một lượt giả dụ trêu chọc một trong danh thiếp trường hiệp sau đây:

   a) Đủ thời đoạn hưởng lương hưu theo quy toan tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 mực tàu Luật biểu hiểm tầng lớp mà lại chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm tầng lớp hay là theo quy toan tại Khoản 3 Điều 54 mức Luật biểu nguy hiểm từng lớp song có chửa đủ 15 năm tắt bảo hiểm nguy tầng lớp và đừng tiếp tục tham dự biểu nguy hiểm từng lớp tự nguyện;

   b) Sau đơn năm hắn việc cơ mà chửa đủ 20 năm tắt biểu nguy hiểm xã hội và chẳng tiếp chuyện đóng biểu nguy hiểm xã hội;

   c) vào nác ngoài đặng toan cư;

   d) Người đương bị mắc một trong suốt những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung ấu thơ, bại, xơ lì cổ chướng, phong tặng, xông nhẹ, nhiễm HIV hở dời sang trọng thời đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy toan của cỗ Y tế;

   Vậy nhát bạn hắn việc và thôi chả đóng bảo hiểm tầng lớp trong 1 năm thời bạn đủ điều kiện đặt co biểu hiểm nguy từng lớp một lượt.

   bảo hiểm xã hội một dò
   biểu hiểm nguy từng lớp một lượt

   cụm từ hai, cách tính toán bảo hiểm xã hội đơn lần:
   cứ theo khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm nguy xã hội 2014 quy toan:

   “2. mức hưởng bảo hiểm nguy từng lớp một lượt phanh tính hạnh theo căn số năm hẵng đóng bảo hiểm nguy tầng lớp, căn cứ mỗi một năm thắng xem như sau:

   a) 1,5 tháng mực bình phẩm bầy lương lậu tháng đóng biểu hiểm tầng lớp cho những năm đóng trước năm 2014;

   b) 02 tháng mực tàu bình tuồng lương bổng tháng tắt bảo hiểm xã hội tặng những năm đóng từ bỏ năm 2014 tang quách;

   c) dài phù hợp thời gian tắt biểu nguy hiểm tầng lớp có chửa đủ một năm thì mực tàu hưởng biểu nguy hiểm từng lớp cạ số phận tiền vẫn tắt, mực tàu tối da lạ 02 tháng mực bình phẩm tụi lương lậu tháng tắt bảo hiểm tầng lớp.”

   Và cứ theo khoản 4 điều 19 tường tư 59/2015 quy định chạy cách tính toán thời kì hưởng biểu hiểm nguy xã hội một lần:

   “4. đại hồi tính nết mức hưởng biểu hiểm từng lớp một lượt trong suốt dài thích hợp thời kì tắt bảo hiểm từng lớp nhiều tháng thiêng liêng thời trường đoản cú 01 tháng đến 06 tháng đặng tâm tính là nửa năm, trường đoản cú 07 tháng đến 11 tháng đặt xem là đơn năm.

   dài thích hợp tính toán tới trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 giả dụ thời gian đóng bảo hiểm tầng lớp lắm tháng thiêng thì những tháng thiêng liêng đấy được chuyển qua giai đoạn đóng biểu hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 tang quách đặt công cứ tính tình hưởng biểu nguy hiểm xã hội đơn lần.”

   trong suốt trường hiệp gắng trạng thái của bạn:
   Tháng 4/2007 tới 9/2007 mực tàu lương 600.000 ( 6 tháng) : 6 x 600.000 = 3.600.000 với

   Tháng 10/2007 tới 12/2008 thứ lương lậu 700.000 ( 15 tháng): 15×700.000 = 10.500.000 đồng

   Tháng 1/2009 đến tháng 12/2009 của tiền lương 856.000 (12 tháng): 12 x 856.000 = 10.272.000 với

   Tháng 1/2010 đến tháng 12/2010 của lương bổng 1.049.000 ( 12 tháng): 12 x 1.049.000 = 12.588.000 với

   Tháng 1 năm 2011 tới tháng 9/2011 thứ lương lậu 1.450.000 ( 9 tháng ): 9 x 1.450.000 = 13.050.000 đồng

   Tháng 10 năm 2011 tới tháng 12 năm 2012 cụm từ lương lậu 2140000 (15 tháng) : 15 x 2.140.000 = 32.100.000 với

   Tháng 1 năm 2013 đến tháng 12/2013 của lương lậu 2515000 ( 12 tháng ) : 12 x 2.515.000 = 30.180.000 cùng

   Tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014 hạng tiền lương 2890000 ( 12 tháng) : 12 x 2.890.000 = 34.680.000 với

   Tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 ngữ lương bổng 3317000 ( 12 tháng) : 12 x 3.317.000 = 39.804.000 cùng

   Tháng 1 năm 2016 tới tháng 12/2016 của lương 3745000 ( 12 tháng) : 12 x 3.7450.000 = 44.940.000 đồng

   Tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2017 hạng lương 4000000 ( 3 tháng ) : 3 x 4.000.000 = 12.000.000 đồng

   Tổng căn số lương lậu là: 3.600.000 + 10.500.000 + 10.272.000 + 12.588.000 + 13.050.000 + 32.100.000 + 30.180.000 + 34.680.000 + 39.804.000 + 44.940.000 +12.000.000 = 243.714.000 với

   Tổng thời kì: 6 + 15 + 12 + 12 + 9 + 15 + 12 + 12 + 12 + 12 + 3 = 120 tháng

   lương lậu bình phẩm tuồng: 243.714.000/ 120 = 2.030.950 cùng

   thời kì tắt bảo hiểm nguy từng lớp mức bạn: 10 năm

   nỗ lực dạng trước năm 2014 bạn tắt được 7 năm 9 tháng, được cứ dấn là 7 năm, 9 tháng tốt dời sang sau năm 2014 nuốm trạng thái sau năm 2014 bạn tắt đặng 3 năm:

   cố kỉnh bảo hiểm nguy từng lớp đơn lượt bạn thừa nhận nhằm: (1,5 x 7 x 2.030.950 ) + ( 2 x 3 x 2.030.950 ) = 33.510.675 đồng

   Bạn lắm trạng thái tham khảo thêm một mạng bài viết lách hệ trọng tới lôi cuốn đề pa nào là:

   thó lỗ mãng lãnh tiền bảo hiểm nguy tầng lớp đơn lần

   vì vậy thừa nhận biểu hiểm xã hội một lần năng tắt đấu để hưởng lương bổng hưu

   Xin thực bụng cảm ơn sự với hành của quý khách khứa!

   Trân trọng./.
    

  Share This Page

  -->