• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia trông coi

  Discussion in 'Rao vặt tổng hợp khác' started by denledoptohcm80125, May 17, 2018.

  1. Cập nhật bổ sung thông tin đăng tải ký doanh nghiệp

   Hướng dẫn tra cứu thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

   - Doanh nghiệp lắm trách nhiệm bửa sung đầy đủ các thông tin đang thiếu trong suốt xâu sơ đăng ký doanh nghiệp lót thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm danh thiếp thông báo: căn số điện thoại, số mệnh fax, địa chỉ thư từ điện tử (email), trang thông báo điện tử (website) mức doanh nghiệp. Việc xẻ sung thông báo số điện thoại mực tàu doanh nghiệp trong suốt xỏ sơ đăng tải ký doanh nghiệp là tấm. trường học thích hợp doanh nghiệp chứ té sung thông báo về mạng điện thoại của doanh nghiệp thời xỏ xiên sơ đăng ký đổi thay nội dung đăng ký doanh nghiệp tốt nhìn nhận là không trung hợp thức theo quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

   [​IMG]

   - Doanh nghiệp lắm nghĩa vụ thực hành việc cập nhật, bửa sung thông báo trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

   + trường học ăn nhập doanh nghiệp chỉ cập nhật, bửa sung thông tin quách căn số điện thoại, số phận fax, email, website, địa chỉ cụm từ doanh nghiệp vị đổi thay bay địa giới hành ta chính, thông báo quách làm chứng minh dân chúng, địa chỉ hạng cá nhân chủ nghĩa trong Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo phứt việc ngã sung, cập nhật thông báo đăng tải ký doanh nghiệp đến buồng đăng ký kinh dinh nơi doanh nghiệp đặng trụ sở chính. Phòng đăng ký kinh dinh dấn Thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp biếu doanh nghiệp.

   + dài thích hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, xẻ sung các thông báo trong suốt xỏ sơ đăng tải ký doanh nghiệp nhưng đừng làm đổi thay nội dung cụm từ Giấy chứng nhận đăng tải ký doanh nghiệp và chứ thọc cạc dài hạp thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại danh thiếp điều từ bỏ Điều 49 đến Điều 54 Nghị toan số mệnh 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp gửi Thông báo trớt việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng tải ký doanh nghiệp tới Phòng đăng tải ký kinh dinh nơi doanh nghiệp nổi hội sở chính. Phòng đăng tải ký kinh doanh bửa sung thông tin vào hầu hạ sơ thứ doanh nghiệp, cập nhật thông tin ra kia sở mặt trời liệu quốc gia phứt đăng ký doanh nghiệp và gấp giấy công nhận theo quy toan tương ứng tại Nghị định căn số 78/2015/NĐ-CP. trong Trường ăn nhập nào, doanh nghiệp chớ nếu như làm bộ làm tịch hoài.
    

  Share This Page

  -->