• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài hay không - hài lòng

  Discussion in 'Dịch vụ Sửa chữa' started by denledoptohcm80125, Oct 15, 2018.

  1. Bạn đang dự định tạm ngừng kinh dinh ? bạn đã nộp thông tin tạm ngừng kinh dinh và còn băn khoăn không chắc là Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài hay không ? Căn cứ các quy định hiện hành năm 2018, Công Ty Vạn Luật chúng tôi nói với bạn là tùy từng trường hợp bạn nhé, tham khảo bài viết sau đây để thực hiện theo quy định có thể đỡ được khoản thuế môn bài.

   XEM THÊM: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế 2019

   Cơ sở pháp lý

   "Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sinh sản, kinh dinh và có thông tin gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh dinh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm"

   [​IMG]

   (Trích Điều 4 thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 (đang hiệu lực)

   Tổ chức ở đây là doanh nghiệp; khi doanh nghiệp đã nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh- sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp hoặc các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh dinh (kho hàng, cửa hàng, xưởng sinh sản.) và được sở kế hoạch và đầu tư chấp nhận, sau 3 ngày sở kế hoạch sẽ trả kết quả là “Giấy công nhận về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh”; Cơ quan kinh doanh sẽ có nghĩa vụ thông tin cho cơ quan thuế biết thông báo người nộp thuế tạm ngừng kinh dinh, lúc này người nộp thuế coi xét mình thuộc trường hợp có phải nộp thuế môn bài hay không.

   Không phải nộp thuế môn bài nếu:

   thời gian tạm ngừng kinh dinh cả năm dương lịch (tạm ngừng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm

   Tạm ngừng trọn năm dương lịch

   Chúng tôi sẽ đưa ra các thí dụ cụ thể, nhưng trước khi đọc thí dụ, bạn đọc kỹ quy định về đăng ký tạm ngừng kinh doanh dưới đây để hiểu tỉ dụ của chúng tôi rõ ràng hơn.

   Quy định thời kì nộp và thơi gian tạm ngừng kinh doanh:

   Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh dinh nhưng phải thông tin bằng văn bản về thời điểm và kì hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan quản lý kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng

   thời hạn tạm ngừng kinh dinh không được quá một năm, Tổng thời gian tạm ngừng kinh dinh liên tiếp không được quá hai năm)

   Bạn đã rõ quy định? giờ đi vào tỉ dụ minh họa cụ thể:

   ví dụ 1: Doanh nghiệp B, ngày 01/12 năm 2018 nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh và được cơ quan đăng ký kinh dinh chấp thuận, đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 (cả năm dương lịch)-Doanh nghiệp B không phải nộp thuế môn bài 2019

   tỉ dụ 2: Doanh nghiệp A, nộp hồ sơ tạm ngừng kinh dinh, và được cơ quan đăng ký kinh dinh hài lòng cho tạm ngừng kinh dinh từ ngày 01/05/2018 đến ngày 30/04/2019 (lần tạm ngừng trước hết)

   -Năm 2018 đương nhiên là Doanh Nghiệp A phải nộp thuế môn bài cả năm 2018, còn năm 2019 thì phải xác định tiếp như sau.

   thí dụ 3: Trước thời điểm 15/04/2019 (15 ngày trước thời hạn tạm ngừng kinh dinh lần thứ nhất chấm dứt) doanh nghiệp A nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh (lần 2), và được cơ quan đăng ký kinh dinh ưng cho tạm ngừng kinh dinh từ ngày 01/05/2019 đến ngày 30/04/2020; như vậy doanh nghiệp A được coi là tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch (2019), sẽ không phải nộp thuế môn bài;

   -Nếu doanh nghiệp A không thực hành việc nộp hồ sơ trước ngày 15/04/2019 (15 ngày trước hạn vận tạm ngừng kinh dinh lần thứ nhất kết thúc), mà nộp vào ngày 17/04/2019, thời kì tạm ngừng lần 2 từ ngày 02/05/2019 đến 28/04/2020; trong trường hợp này doanh nghiệp A có 1 ngày hoạt động tại năm 2019 đó là ngày 01/05/2019; doanh nghiệp A thuộc đối tượng phải nộp thuế môn bài cả năm 2019, và phải kê khai thuế Q2/2019, và kê khai quyết toán thuế năm 2019 (Thật phiền phức phải không nào)

   Chúc bạn làm đúng, tránh nảy tiền thuế môn bài, và trách nhiệm nộp tờ khai.
    

  Share This Page

  -->