• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

  Discussion in 'Dịch vụ Bất động sản' started by denledoptohcm80125, Nov 16, 2018.

  1. Tài sản Sở hữu trí não là các sản phẩm sáng tạo của con người, để có thể tạo ra được các tài sản trí tuệ này thì công sức đầu tư hoài và thời kì.

   nên chi việc đăng ký sở hữu trí óc giúp nhằm bảo đảm công sức sáng tạo được pháp luật bảo hộ, có thể khai thác giá trị kinh tế từ các sản phẩm sáng tạo của nhà sáng tạo để bù đắp lại công sức đã bỏ ra.

   Đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) để khẳng định quyền tác giả, quyền liên can đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Biết được ý nghĩa của việc đăng ký SHTT như vậy nhưng nhiều người không biết thủ tục cơ bản để đăng ký sở hữu trí óc như thế nào?

   Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ phải làm tờ khai theo mẫu và nộp một số giấy má theo qui định. Đối với đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, độc quyền mẫu mã công nghiệp thì phải nộp bản bộc lộ sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc mẫu mã công nghiệp. Đối với đăng ký chứng nhận mác hàng hóa thì phải nộp bản mẫu nhãn. Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một phẳng phiu bảo hộ. Loại kè bảo hộ được đề nghị cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn.

   [​IMG]

   Nếu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ được giải quyết trong vòng sáu tháng. Đăng ký mẫu mã công nghiệp mất chín tháng và đăng ký sáng chế, giải pháp hữu dụng mất 12 tháng.

   Lệ phí sẽ tùy thuộc từng loại kè bảo hộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các khoản, mức phí và lệ phí được vận dụng hợp nhất đối với tất chủ thể VN và chủ thể nước ngoài.

   Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp có ích: 3 bản tờ khai đề nghị cấp bằng độc quyền sáng chế (làm theo mẫu); 3 bản diễn đạt sáng chế, giải pháp có ích; yêu cầu bảo hộ; 3 bản vẽ, sơ đồ, bản chất toán… (nếu cần) để làm rõ thêm bản tính của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản biểu đạt; 1 bản sao đơn trước hết hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có đề nghị hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

   chọn lựa đối tượng đăng ký sở hữu trí óc:
   + Đăng ký bảo hộ nhãn; tên thương nghiệp
   » Đăng ký quyền sở hữu trí não đối với logo của công ty
   + Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm
   + Đăng ký bảo hộ Sáng chế/giải pháp bổ ích
   + Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
   + Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
   + Đăng ký bảo hộ thiết kế, mạch tích hợp...

   Tư vấn bảo hộ sở hữu trí tuệ:
   - Tư vấn khả năng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí não.
   - tham mưu thủ tục đăng ký sở hữu trí não
   - Tư vấn xử lý xâm phạm sở hữu trí óc
   - Tư vấn các quy định luật pháp liên tưởng đến đối tượng sở hữu trí tuệ

   Thủ tục đăng ký sở hữu trí óc
   + tra hỏi đánh giá khả năng đăng ký sở hữu trí óc.
   + Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí óc
   + Đại diện theo ủy quyền cho quý khách để nộp hồ sơ đăng ký sở hữu trí não
   + Theo dõi quá trình nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng thực đăng ký sở hữu trí não
   + Gia hạn giấy chứng nhận đã đăng ký.

   Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:

   3 bản tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (làm theo mẫu);
   3 bản thể hiện mẫu mã công nghiệp; 6 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
   1 bản tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa nếu mẫu mã công nghiệp có chứa mác hàng hóa;
   1 bản sao đơn trước hết hoặc tài liệu chứng thực trưng bày triển lãm nếu trong đơn có đề nghị hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (giấy chứng nhận thừa kế;
   1 bản giấy chứng thực hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hiệp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…);
   1 bản chứng từ nộp lệ phí.
   Đơn đề nghị cấp giấy chứng thực nhãn hiệu hàng hóa: 3 bản tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng thực đăng ký mác hàng hóa (làm theo mẫu); 15 bản mẫu nhãn hiệu; 1 bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp; 1 bản tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; giao kèo giao việc hoặc hiệp đồng lao động…); 1 bản qui chế dùng nhãn nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể; 1 bản sao đơn trước nhất hoặc giấy chứng thực trưng bày triển lãm nếu trong đơn có đề nghị hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; 1 bản tài liệu công nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu nhãn hiệu chứa đựng các thông báo đó; 1 bản giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên mác có dùng các biểu trưng, tên riêng…; 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

   “Bạn còn thắc mắc về các gói dịch vụ hay cần tham mưu các thủ tục pháp lý? Đừng ngần ngại, hãy liên tưởng ngay : 0919123 698 để được tham vấn miễn phí.”
    

  Share This Page

  -->